WN/01/01 • Nauczyciel w roli opiekuna stażu

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Rola i zadania opiekuna stażu.
Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela.
Narzędzia do monitorowania rozwoju zawodowego, opiekuna stażu.
Jak wspierać i wspomagać nauczyciela w procesie rozwoju: informacja zwrotna, dokumentacja, opinia, egzamin.

WN/02/01 • Awans zawodowy – planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela stażysty.
Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu: zadania, formy, terminy.
Monitorowanie i dokumentowanie zadań rozwoju zawodowego w okresie stażu.
Wymagania kwalifikacyjne, postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego.
Rozwój zawodowy i osobowy nauczyciela w szkole lub placówce.
Sesja pytań i odpowiedzi.

WN/04/01 • Awans zawodowy – planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu: zadania, formy, terminy.
Monitorowanie i dokumentowanie zadań planu rozwoju zawodowego w okresie stażu.
Wymagania egzaminacyjne, postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
Rozwój zawodowy i osobowy nauczyciela w szkole lub placówce.
Sesja pytań i odpowiedzi.

WN/09/01 • Typografia w pracy nauczyciela

Typografia – pojęcie, zakres, podstawowa terminologia oraz funkcje.
Funkcjonalności edytorów tekstu w pracy nad typografią małych dokumentów.
Podstawowe normy typografii polskiej w tworzeniu dokumentów tekstowych.

WN/14/01 • Uważność dla nauczycieli – metody łagodzenie stresu z wykorzystaniem elementów Mindfulness Based Stress Reduction

Odporność na stres – co to jest, jak to rozwijać.
Założenia Treningu Uważności.
Zarządzanie emocjami czy samoregulacja?
Ćwiczenia skupienia uwagi, uważnego ruchu oraz ćwiczenia wyobrażeniowe – praca z trudnymi emocjami.
Znaczenie relacji na stan psychofizyczny nauczyciela. Wpływ relacji międzyludzkich na odporność lub podatność na stres.

WN/15/01 • Mindfulness – trening uważności dla nauczycieli

Uwaga, kierowanie uwagą, stabilność i plastyczność uwagi.
Uważność ciała, uważny ruch.
Samoobserwacja, obserwowanie i opisywanie reakcji stresu.
Emocje – oswajanie, łagodzenie, praca z trudnymi i emocjami.
Uważne relacje czyli poznawanie znaczenia relacji międzyludzkich dla własnej kondycji psychofizycznej.
Co to znaczy „pracować całym sobą” czyli kondycja psychofizyczna w pracy nauczyciela.

WN/16/01 • Wycieczki szkolne – aspekty prawne i organizacyjne

Wycieczki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle podstawy programowej.
Przepisy prawne regulujące organizację turystyki szkolnej.
Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.
Dokumentacja wycieczki szkolnej.
Zasady bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych.

WN/28/01 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna w szkole

Rejestracja, logowanie i zarządzanie swoim kontem na ZPE.
Korzystanie z e-materiałów edukacyjnych na ZPE.
Przygotowanie własnych materiałów edukacyjnych i udostępnianie ich uczniom.
Zarządzanie grupą użytkowników na ZPE.