WN/21/01 • Memy i komiksy – sposób na twórcze lekcje

warsztat online

Liczba godzin: 4

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Tematyka:
Kształtowanie kreatywności – komiks jako medium przekazujące komunikat niepełny.
Programy, aplikacje do tworzenia memów i komiksów.
Przykłady zastosowania memów i komiksów na zajęciach.

Cena: 40 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się