Aktualności

Mazurek Dąbrowskiego – hymnem Polski oficjalnie od 26 lutego 1927 roku.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy realizują projekt edukacyjny „Jeszcze Polska nie umarła”. Projekt jest realizowany pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Komuniści fałszują wybory

19 stycznia mija 70 rocznica sfałszowania przez prosowiecki reżim komunistyczny wyborów do Sejmu Ustawodawczego naszego państwa.

Zgodnie z postanowieniami konferencji jałtańskiej w Polsce po zakończeniu działań wojennych należało przeprowadzić wybory parlamentarne celem wyłonienia władzy ustawodawczej oraz wykonawczej. Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku były istotnym wydarzeniem na drodze budowania systemu totalitarnego w Polsce. Kampania wyborcza prowadzona pod znakiem terroru oraz sfałszowane wyniki kończyły okres nadziei związanych z osobą Stanisława Mikołajczyka.

Czytaj więcej...

Konferencja Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję „Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów”, która odbędzie się w środę 8 marca 2017 roku w godz. 10.00–14.00 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Celem konferencji jest przedstawienie roli wybranych systemów kształcenia i koncepcji autorytetu nauczyciela na rozwój dydaktyki w XIX i XX wieku, a także poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego ucznia w wirtualnym świecie.

Czytaj więcej...

Microsoft dla Edukacji

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół oraz przedstawicieli samorządów na bezpłatną konferencję Microsoft dla Edukacji, która odbędzie się 23 stycznia 2017 r. w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 182.

Agenda konferencji

Szkolenie poświęcone edukacji nt. Zagłady

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli i edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu w USA poświęconym edukacji nt. Zagłady

Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku kilka osób z Polski uczestniczy w tym programie.

Czytaj więcej...