Aktualności

Regulaminy konkursów dla szkół podstawowych i gimnazjów w projekcie „Bliżej domu 2016”

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu zaprasza nauczycieli i uczniów z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski do udziału w zadaniu publicznym: Bliżej domu 2016 – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Planowane warsztaty i konkursy prowadzić będą członkowie Stowarzyszenia – nauczyciele doradcy i konsultanci z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz pracownicy muzeów i regionaliści.

Czytaj więcej...

Zakończenie XII Kaliskiej Przygody z Odpadami pt. „Kreatywny Recykling”

4 czerwca podczas XVIII Regionalnych Spotkań Ekologicznych w Zespole Szkół w Cekowie-Kolonii odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych w ramach XII Kaliskiej Przygody z Odpadami, które ufundował Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Nagrody wręczyli Przewodniczący Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Pan Jan Bartczak.

Czytaj więcej...

Kreatywny recykling – drugie życie odpadów

Nagrodzonych i wyróżnionych uczniów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się podczas XVIII Regionalnych Spotkań Ekologicznych 4 czerwca 2016 o godz. 12.30 w Zespole Szkół w Cekowie-Kolonii.

Wyniki konkursu plastycznego


Podsumowanie XII Kaliskiej Przygody z Odpadami pt. „Kreatywny Recykling”

Szkoły, placówki, które w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyły w projekcie „Kaliska Przygoda z Odpadami” i zgodnie z przyjętym regulaminem Projektu przekazały raport potwierdzający przeprowadzenie różnorodnych zajęć popularyzujących wśród uczniów i w środowisku lokalnym idee segregacji odpadów, zapraszamy na wręczenie certyfikatów, które odbędzie się podczas XVIII Regionalnych Spotkań Ekologicznych 4 czerwca 2016 o godz. 12.30 w Zespole Szkół w Cekowie-Kolonii.

Lista szkół i placówek