Spotkania informacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych w związku ze zmianami wprowadzonymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się harmonogram spotkań związanych z wprowadzeniem nowych podstaw programowych dla szkół podstawowych. Rekrutacja dla nauczycieli na stronie isos.odn.kalisz.pl. Szkolenia dla poszczególnych przedmiotów będą sukcesywnie otwierane. Podane w załączniku terminy szkoleń mogą ulec zmianie. Informacje na ten temat będą na bieżąco aktualizowane.

Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram

Lista przedmiotów, na które można się już rejestrować (terminy rekrutacji na pozostałe przedmioty będą zamieszczane na bieżąco):

Przedmiot Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5
język obcy 18.04.2017
9.00-11.00
18.04.2017
11.30-13.30
30.05.2017
10.00-12.00
Kalisz
   
historia 7.04.2017
13.00-14.30
22.05.2017
9.30-11.00
Kalisz
18.05.2017
14.00-15.30
Kępno
27.04.2017
14.00-15.30
Ostrów Wielkopolski
 
WOS 7.04.2017
11.00-12.30
27.04.2017
15.30-17.00
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
15.30-17.00
Kępno
22.05.2017
11.30-13.00
Kalisz
 
język polski 27.04.2017
12.00-13.30
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
14.00-15.30
Kępno
25.04.2017
12.00-13.30
Kalisz
27.04.2017
15.00-16.30
Jarocin
 
wychowanie fizyczne 29.05.2017
12.00-14.00
Kalisz
6.06.2017
15.00-17.00
Jarocin
     
edukacja wczesnoszkolna 27.04.2017
14.00-15.30
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
14.00-15.15
Kępno
22.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
27.04.2017
14.15-16.15
Mycielin
8.05.2017
16.00-17.30
Jarocin
wychowanie przedszkolne 29.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
27.04.2017
15.30-17.00
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
15.30-17.00
Kępno
25.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
8.05.2017
16.00-17.30
Jarocin
program wychowawczo-profilaktyczny 24.05.2017
10.00-11.30
Kalisz
24.05.2017
13.00-14.30
Kalisz
     
geografia 16.05.2017
12.00-13.30
Kalisz
       
fizyka 27.04.2017
14.30-17.30
Jarocin
5.06.2017
14.30-17.30
Kalisz
     
informatyka 12.06.2017
15.00-16.30
Kalisz
14.06.2017
9.00-10.30
Kalisz
     
kształcenie zawodowe 27.04.2017
13.00-15.00
Pleszew
18.05.2017
14.00-16.00
Kalisz
     
matematyka 23.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
27.04.2017
14.00-16.00
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
14.00-16.00
Kępno
   
plastyka 19.05.2017
13.30-15.30
Kalisz
       

 


Zaproszenie do współpracy – tworzenie oferty edukacyjnej na rok 2017/2018

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza wykładowców, trenerów do współpracy przy tworzeniu oferty edukacyjnej form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

Oferta powinna zawierać dokumenty:

  1. Program szkolenia na rok szkolny 2017/2018.
  2. Arkusz wykładowcy 2017/2018.

Dokumenty należy wypełnić na platformie ISOS www.isos.odn.kalisz.pl/admin.php po zalogowaniu się na konto trenera w oparciu o dostępną na koncie trenera INSTRUKCJĘ. Osoby nie posiadające konta w ISOS prosimy o kontakt z administratorem systemu – Wojciech Kos, tel. 62 7676312, mail wojciech.kos@odn.kalisz.pl


 

Aktualności

Konferencja metodyczna: fizyka, informatyka, chemia, biologia, przyroda, nauki ogólne.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli: fizyki, informatyki, chemii, biologii, przyrody, edukacji wczesnoszkolnej na konferencję metodyczną: "Ochrona danych osobowych" oraz "Mobilne laboratoria dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych". Konferencja odbędzie się 11 maja 2017 roku o godzinie 15.00.

Rejestracja w ISOS. Szczegóły w zaproszeniu.

Zaproszenie

Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku

Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

Czytaj więcej...

V Konkurs Fizyczny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ogłasza konkurs dla uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych na "Ciekawe doświadczenie fizyczne”.

Czytaj więcej...

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie literackim „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”

Prezentujemy nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczniów w konkursie literackim „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów (w tym informacja o przyznanych miejscach) odbędzie się 2 czerwca 2017 roku o godzinie od 10.00 w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy koło Jarocina podczas konferencji. Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami. Opiekunów (nauczycieli) obowiązuje rejestracja w ISOS, która zostanie uruchomiona 10 maja (nauczyciele otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji).

Czytaj więcej...

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu partnerem wiodącym projektu "Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza"

ODN w Kaliszu jest partnerem wiodącym projektu "Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będziemy go wcielać w życie we współpracy z Urzędem Miasta Kalisza. Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie faktykaliske.pl.