WN/35/01 • Naturalne mechanizmy działania uczącego się mózgu – neurodydaktyka w praktyce szkolnej

seminarium online

Liczba godzin: 2

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Praktyczne zastosowanie wybranych metod i technik uczenia się w oparciu o znajomość pracy mózgu.
Uwaga, emocje, motywacja, wyobraźnia – kluczowe czynniki w procesie uczenia się.
Nauczanie jako metoda efektywnego uczenia się; uczenie się w grupie.
Sukces szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój.
Oferta edukacyjna Grupy MAC S.A. dla szkół podstawowych.

Cena: 0 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się