Dyżury konsultantów

PRACOWNIA INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ I TECHNOLOGII CYFROWYCH

Wojciech Kos
KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. informatyki
Pokój 23 • tel. 887 081 855 • e-mail: wojciech.kos@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
10.00-13.00
Wtorek 13.00-16.00
Środa 10.00-13.00
Czwartek 13.00-16.00
Piątek 9.00-12.00


Jarosław Wujkowski
konsultant ds. informacji pedagogicznej i analiz
Pokój 24 • tel. 887 081 841 • e-mail: jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
12.00-15.00
Wtorek 12.00-15.00
Środa 9.00-12.00
Czwartek 10.00-13.00
Piątek 9.00-12.00


PRACOWNIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ WSPARCIA PROCESOWEGO SZKÓŁ

Danuta Iwona Grzanka
KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kadry kierowniczej i awansu zawodowego nauczycieli
Pokój 42 • tel. 887 081 840 • e-mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Wtorek
8.00-13.00
Środa 8.00-13.00
Czwartek 8.00-9.25


Anna Bobińska
konsultant ds. geografii, edukacji przyrodniczej i ekonomicznej
Pokój 43 • tel. 887 081 858 • e-mail: anna.bobinska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
15.00 – 19.00
Środa 16.00-17.00Czwartek 16.00-18.30


Agnieszka Ciekalska
konsultant ds. wychowania i profilaktyki
Pokój 38 • tel. 887 081 851 • e-mail: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek 11.00-14.00
Środa 11.00-14.00
Czwartek 11.00-14.00
Piątek 8.00-11.00


Małgorzata Juda-Mieloch
konsultant ds. języka polskiego i edukacji humanistycznej
Pokój 37 • tel. 887 081 849 • e-mail: malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek 11.00-14.00
Środa 11.00-14.00
Czwartek 10.00-13.00
Piątek 10.00-13.00


Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
nauczyciel konsultant ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych
Pokój 41 • tel. 887 081 853 • e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
9.00-12.00
Wtorek 15.00-18.00
Środa 15.00-18.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00


Małgorzata Kraszkiewicz
nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pokój 44 • tel. 887 081 856 • e-mail: malgorzata.kraszkiewicz@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Środa
17.00-20.00


Sylwia Melka
konsultant ds. wychowania i opieki
Pokój 43 • tel. 887 081 852 • e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
10.00-14.00
Wtorek 15.00-19.00
Środa 15.00-19.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-14.00


 Elżbieta Siuda
nauczyciel konsultant ds. matematyki
Pokój 41 • tel. 887 081 853 • e-mail: elzbieta.siuda@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
9.00-13.00
Wtorek 15.00-17.00
Czwartek 15.00-16.30


Grażyna Stępniewska
konsultant ds. edukacji historycznej, regionalnej i obywatelskiej
Pokój 24 • tel. 887 081 842 • e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
9.00-12.00
Wtorek 16.00-19.00
Środa 16.00-19.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 12.00-15.00


Sylwia Zimoch
konsultant ds. doradztwa zawodowego
Pokój 44 • tel. 887 081 856  • e-mail: sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
14.00-17.30
Środa 14.00-17.00


PRACOWNIA DORADZTWA ORAZ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Aleksander Ziobro
KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. ogólnokształcących i wychowania fizycznego
Pokój 40 • tel. 887 081 832 • e-mail: aleksander.ziobro@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:
Poniedziałek
10.00-13.00
Wtorek 11.00-14.00
Środa 11.00-14.00
Czwartek 10.00-13.00
Piątek 10.00-13.00