WN/15/01 • Mindfulness – trening uważności dla nauczycieli

kurs blended learning

Liczba godzin: 24

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy,

Tematyka:
Uwaga, kierowanie uwagą, stabilność i plastyczność uwagi.
Uważność ciała, uważny ruch.
Samoobserwacja, obserwowanie i opisywanie reakcji stresu.
Emocje – oswajanie, łagodzenie, praca z trudnymi i emocjami.
Uważne relacje czyli poznawanie znaczenia relacji międzyludzkich dla własnej kondycji psychofizycznej.
Co to znaczy „pracować całym sobą” czyli kondycja psychofizyczna w pracy nauczyciela.

Cena: 400 zł

Trener: Eryk Ołtarzewski

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się