Struktura

 • Post author:
 1. Dyrektor ODN
 2. Wicedyrektor ODN
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 4. Pełnomocnik do spraw „Wewnętrznego Systemu Jakości”
 5. Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół.
  Najważniejszym celem pracowni jest projektowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej.
 6. Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia.
  Głównym zadaniem pracowni jest koordynowanie i doskonalenie pracy nauczycieli doradców metodycznych.
 7. Pracownia Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych.
  Najważniejszym zadaniem pracowni jest gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, opracowywanie baz danych oraz wydawnictw Ośrodka.
 8. Dział Ekonomiczno-Finansowy
 9. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 10. Doradcy Metodyczni

Dyrektor

Jarosław Wujkowski
tel. 887 081 841
e-mail: jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl
pok. nr 24

Wicedyrektor

Grażyna Stępniewska
wicedyrektor
tel. 887 081 842
e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jerzy Szukalski
tel. 887 081 837
e-mail: jerzy.szukalski@odn.kalisz.pl
pok. nr 45

Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół