Dyrektor

Jarosław Wujkowski
tel. 887 081 841
e-mail: jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl
pok. nr 24

Wicedyrektor

Grażyna Stępniewska
wicedyrektor
tel. 887 081 842
e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jerzy Szukalski
tel. 887 081 837
e-mail: jerzy.szukalski@odn.kalisz.pl
pok. nr 45

Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół

Danuta Iwona Grzanka
nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kadry kierowniczej i awansu zawodowego nauczycieli
kierownik pracowni

pokój 42
tel. 887 081 840
e-mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl

Anna Bobińska
nauczyciel konsultant ds. geografii, edukacji przyrodniczej i ekonomicznej

pokój 37
tel. 887 081 849
e-mail: anna.bobinska@odn.kalisz.pl

Agnieszka Ciekalska
nauczyciel konsultant ds. wychowania i profilaktyki

pokój 38
tel. 887 081 851
e-mail: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl

Agnieszka Ewiak
nauczyciel konsultant ds. języka angielskiego i języków obcych

pokój 34
tel. 887 081 856
e-mail: agnieszka.ewiak@odn.kalisz.pl

dr Małgorzata Juda-Mieloch
nauczyciel konsultant ds. języka polskiego i edukacji humanistycznej

pokój 37
tel. 887 081 849
e-mail: malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl

Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
nauczyciel konsultant ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych

pokój 41
tel. 887 081 853
e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl

Małgorzata Kraszkiewicz
nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

pokój 44
tel. 887 081 856
e-mail: malgorzata.kraszkiewicz@odn.kalisz.pl

Grażyna Stępniewska
nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej

pokój 24
tel. 887 081 842
e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl

Sylwia Zimoch
nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawodowego

pokój 44
tel. 887 081 856
e-mail: sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl

Aleksander Ziobro
nauczyciel konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących i wychowania fizycznego

pokój 37
tel. 887 081 849

e-mail: aleksander.ziobro@odn.kalisz.pl

Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia

Sylwia Melka
nauczyciel konsultant ds. wychowania i opieki
kierownik pracowni

pokój 40
tel. 887 081 852
e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych

Wojciech Kos
nauczyciel konsultant ds. informatyki
kierownik pracowni

pokój 23
tel. 887 081 855
e-mail: wojciech.kos@odn.kalisz.pl

Jarosław Wujkowski
nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej i analiz

pokój 24
tel. 887 081 841
e-mail: jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl

Doradcy Metodyczni
pokój 25
tel. 887 081 835

Skip to content