WN/11/01 • Podstawy notowania graficznego – sketchnoting

seminarium online

Liczba godzin: 2

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Alfabet wizualny.
Rysunkowa historia – opowiadam i rysuję.

Cena: 0 zł

Trener: Anna Szczepkowska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się