STRAŻNICY UŚMIECHU

OPIS PROGRAMU

Program profilaktyczno-wychowawczy prof. psychologii Nady Ignjatović-Savić i cykl zajęć  psychoedukacyjnych realizowanych na podstawie 32 scenariuszy. Podstawy teoretyczne programu są połączeniem interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga.
Poprzez zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy stwarza się dzieciom możliwość:
– uświadamiania sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw,
– wzbogacania doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami,
– rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych,
– rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi,
– umacniania zaufania do siebie i innych.


CELE
– rozwój samoświadomości dzieci w wieku od 5 do 10 lat i od 10 do 15 lat; 
– kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i innych.

LICZBA GODZIN 14

PROWADZĄCY AGNIESZKA CIEKALSKA
Konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog, socjoterapeuta, trener z wieloletnią praktyką w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, społecznością terapeutyczną i rodzinami wieloproblemowymi.

tel. 887 081 851
e-mail: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl