WN/30/01 • Montaż filmu edukacyjnego

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: zainteresowani tematem nauczyciele

Tematyka:
Komputerowa obróbka zdjęć.
Komputerowa edycja dźwięku.
Montaż filmu.

Cena: 90 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się