WN/16/01 • Wycieczki szkolne – aspekty prawne i organizacyjne

seminarium blended learning

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Tematyka:
Wycieczki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle podstawy programowej.
Przepisy prawne regulujące organizację turystyki szkolnej.
Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.
Dokumentacja wycieczki szkolnej.
Zasady bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych.

Cena: 85 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się