Wsparcie procesowe szkół i placówek oświatowych

 • Post author:

Przygotowaliśmy ofertę, której celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły / przedszkola / placówki. Polega ono na diagnozowaniu (z radą pedagogiczną i dyrektorem) potrzeb i wypracowaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności działań nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Oferujemy także możliwość uczestniczenia w sieciach współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych nauczycieli.

Zapewniamy doskonalenie nauczycieli i pracowników szkoły zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności, a także perspektywę wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami z wykorzystaniem możliwości, jakie dają sieci współpracy i samokształcenia. Do dyspozycji oddajemy Animatorów Wsparcia Procesowego Szkół, których zadaniem jest

 • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły / przedszkola / placówki wraz z określeniem obszarów wymagających rozwoju,
 • wsparcie w przygotowaniu planów wspomagania,
 • pozyskanie specjalistów i zorganizowanie zaplanowanych form wspomagania,
 • konsultacje dotyczące indywidualnych problemów,
 • monitorowanie realizacji planu wspomagania,
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji planu wspomagania,
 • wsparcie w projektowaniu pracy w kolejnych okresach.

Organizacja Wsparcia Procesowego Szkół

 • zgłoszenie szkoły/placówki do kierownika pracowni PKU oraz WPS,
 • ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy,
 • opracowanie Planu wsparcia procesowego (dyrektor, RP, zespół zadaniowy, animator WPS):
  • diagnoza potrzeb szkoły,
  • określenie obszaru do rozwoju dla szkoły,
 • realizacja i monitorowanie zaplanowanych działań:
  • szkolenia RP (zaświadczenia),
  • szkolenia dla nauczycieli (zaświadczenia),
  • konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli,
  • obserwacje lekcji/ zajęć,
  • udział w charakterze eksperta w spotkaniach/ warsztatach, np. dla rodziców, uczniów, …
 • podsumowanie i rekomendacje,
 • zaświadczenia dla szkoły.

Udział we wspomaganiu rozwoju szkoły / przedszkola / placówki umożliwi

 • kompleksową diagnozę obszaru wymagającego rozwoju,
 • udział całego zespołu nauczycieli i pracowników w rozwoju szkoły,
 • wzrost efektywności zespołowego działania,
 • dostępność rezultatów wsparcia dla całej społeczności szkolnej,
 • uzyskanie trwałych zmian jakościowych w pracy szkoły.

Udzielanie kompleksowego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem ODN Kalisz a dyrektorem szkoły / przedszkola / placówki.

Pliki do pobrania:

Wzór umowy
Plan
Sprawozdanie