Projekt Kaliska Przygoda z Odpadami

  • Post author:

Celem projektu „Kaliska Przygoda z Odpadami” jest uświadomienie uczniom oraz ich opiekunom, jak istotny jest temat segregacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej.

Przedszkole, szkoła czy placówka oświatowa pragnąca realizować projekt powinna zgłosić swój udział poprzez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia na adres kaliskaprzygodazodpadmi@odn.kalisz.pl .Zgłaszamy się tylko raz. w kolejnych latach nadsyłamy jedynie sprawozdania z realizacji.

Każdego roku staramy się rozpoczynać nową edycję projektu konferencją, która nawiązuje do tematyki przewodniej na dany rok szkolny. Często organizowane są wówczas warsztaty dla nauczycieli, które mogą stać się źródłem inspiracji do działań podejmowanych z uczniami. Działania realizowane w ramach projektu powinny być ściśle związane z założeniami i celami projektu przewidzianymi na dany rok szkolny.

Na zakończenie projektu organizowane jest podsumowanie podczas Regionalnych Spotkań Ekologicznych, gdzie wręczane są certyfikaty dla uczestników projektu, którzy wcześniej w terminie do 1.05. dostarczą do ODN w Kaliszu sprawozdania z realizacji. Forma prezentacji efektów jest dowolna. Warto jednak pamiętać o pewnych elementach, które powinny się w nim znaleźć:

  • tytuł projektu,
  • nazwa przedszkola/szkoły/placówki oświatowej, pieczątka,
  • nazwisko/nazwiska koordynatorów projektu,
  • cel/cele projektu,
  • uczestnicy, forma pracy,
  • realizowane zadania,
  • podpisy koordynatorów lub uczestników.

Zgłoszenie:

Zgłoszenie do projektu „Kaliska Przygoda z Odpadami”