WN/01/01 • Nauczyciel w roli opiekuna stażu

seminarium blended learning

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek, opiekunowie stażu

Tematyka:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Rola i zadania opiekuna stażu.
Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela.
Narzędzia do monitorowania rozwoju zawodowego, opiekuna stażu.
Jak wspierać i wspomagać nauczyciela w procesie rozwoju: informacja zwrotna, dokumentacja, opinia, egzamin.

Cena: 85 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się