WN/26/01 • Multimedia w pracy nauczyciela

warsztat

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Fotografowanie i filmowanie przy pomocy aparatu i kamery cyfrowej.
Obróbka zdjęć i filmów oraz ich prezentacja.
Obróbka dźwięku.

Cena: 180 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się