PE/03/01 • ZUS-owskie ABC – realizacja projektu edukacyjnego

seminarium online

Liczba godzin: 2

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Prezentacja projektów edukacyjnych ZUS dla poszczególnych etapów kształcenia.
Cele, zasady i efekty przystąpienia szkoły do projektu.

Cena: 0 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się