Harmonogram zajęć (bezpośredniej pracy z nauczycielami) na rok szkolny 2023/2024

  • Post author:

kwiecień-czerwiec 2024

Szczegółowych informacji udziela kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Aleksander Ziobro:
tel. 887 081 832, aleksander.ziobro@odn.kalisz.pl
oraz doradca metodyczny prowadzący daną formę wsparcia.

Hieronim Duczmal (hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
10.04.202416.00Konsultacje indywidualne: Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasistyPlatforma Teams ODN Kalisz
16.04.202417.00Konsultacja zbiorowa: błędy językowe w zadaniachPlatforma Teams Kalisz Kalisz
22.04.202416.00Rozmowa z Adamem Mickiewiczem jako przykład metody wywiadu na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej- warsztat metodycznyPlatforma Teams ODN Kalisz
25.04.202417.00Sieć współpracy i samokształcenia – zagadnienia poprawnościowe z zakresu językaPlatforma Teams ODN Kalisz
maj 202416.00Debata oksfordzka w pracy z lekturą w szkole podstawowej na przykładzie „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza – warsztat metodycznyPlatforma Teams ODN Kalisz
czerwiec 2024Do uzgodnieniaLekcja otwarta nt. Kultura żywego słowaSP nr 18 w Kaliszu
czerwiec 202416.00Sieć współpracy i samokształcenia – zagadnienia poprawnościowe z zakresu językaPlatforma Teams ODN Kalisz
czerwiec 202414.30Konsultacja zespołowa: praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiPlatforma Teams ODN Kalisz
kwiecień – czerwiec 2024 r.17.00Konsultacje indywidualne na bieżącoHieronim Duczmal (hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl)

Joanna Frontczak (joanna.frontczak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski jako obcy
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
8.04.202411.30Lekcja otwarta w ramach Tygla EdukacyjnegoPlatforma Teams
15.04.202416.30Warsztat metodyczny DM/05/02 Metoda stacji zadaniowych w nauczaniu języka polskiego jako obcegoPlatforma Teams
19.04. 202414.00Konferencja KN/15/01 Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole – doświadczenia, refleksje, inspiracjeODN Kalisz
22.04.202417.00SWS/12/01 Sieć współpracy i samokształcenia –  materiały dydaktyczne z języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich na poziomie szkoły ponadpodstawowej.Platforma Teams
20.05.202418.00Konsultacja grupowa Problemy w pracy z uczniem cudzoziemskim.Platforma Teams
22.05.202413.30Lekcja otwarta w oddziale przygotowawczymSP nr 18 w Kaliszu
3.06.202417.00SWS/12/01 Sieć współpracy i samokształcenia –  materiały dydaktyczne z języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich na poziomie szkoły ponadpodstawowej.Platforma Teams

Rafał Jakubowski (rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: fizyka
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
29.04.2024 poniedziałek16.00SWS: Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli fizyki Wielkopolski: „Lekcje powtórzeniowe z fizyki”Platforma Teams ODN Kalisz
14.05.2024 wtorek12.40Lekcja otwarta: dot. innowacji: „Innowacyjne nauczanie fizyki w SP w Gorzycach Wielkich” – Podsumowanie z optyki – lekcja powtórzeniowaSP w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 31 Tel. 62 734 74 18
16.05.2024 poniedziałek14.30Konsultacje grupowe – Sztuczna inteligencja na fizyce – jak zrobić automatycznie testy powtórzeniowe w Quizis?Platforma Teams ODN Kalisz
29.05.2024 czwartek16.00Warsztaty: Sztuczna Inteligencja i grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się fizyki DM/21/01Platforma Teams ODN Kalisz
Tytuł artykułów kwiecień-czerwiec 2024Cykl artykułów o innowacji „Szkoła dla innowatora” Umiejętności proinnowacyjne – „Doświadczenia nieprzewidywalne z fizyki”

Joanna Kubisiak (joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język angielski
Obszar działań doradcy: Południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
8.04.202412.30Lekcja otwarta: You can count on me.(Kaliski Tygiel Edukacyjny)Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
22.04 202416.00Sieć współpracy i samokształcenia – ocenianie jako proces wspierania uczniów w uczeniu się języka angielskiego SWS/19/01ODN Kalisz
13.05.202417.00Konsultacje online: Metoda małych kroków w nauczaniu pisania w języku angielskim w szkole podstawowejPlatforma Teams
27.05.202417.00Konsultacje online: Planowane zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego – szkoła podstawowaPlatforma Teams
10.06.202416.00Konsultacje online: Planowane zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnegoszkoła ponadpodstawowaPlatforma Teams
13.06.202417.00Konsultacje online: Planowane zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnegoszkoła podstawowaPlatforma Teams

Maciej Michalski (maciej.michalski@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: język polski
Obszar działań doradcy: Kalisz, Pleszew, powiat kaliski, powiat pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
8 IV 202411.30Tygiel edukacyjny Sztuka a codzienność – refleksje o miłości i przyjaźni I – Lekcje otwarte z języka polskiego jako obcego i języka angielskiego. II – Projekt teatralny „Liryki dla Barbary” (przedstawienie oraz dyskusja na temat życia i twórczości K. K. Baczyńskiego). III – Konferencja – Psychofizyczna fuzja czy komunia dusz? Siła miłości i przyjaźni na przykładzie przekazów rodzinnych (prelegent: Konrad Małys) -Kochać to co śmiertelne? O poezji w czasie próby (prelegentka: Aneta Kolańczyk) – Doświadczenie miłości w życiu bohaterów literackich (prelegentka: Joanna Montelatic) – Wzniosłe słowa jako ważny instrument handlu (prelegent: Grzegorz Rudzki)Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
29 IV 202418.00Sieć współpracy i samokształcenia – teksty literackie w podstawie programowej z języka polskiego w kontekście twórczości prozatorskiej XXI wiekuBiblioteka im. A. Asnyka w Kaliszu przy ul. Legionów 66
6 VI 202418.00Zajęcia w ramach edukacji teatralnej. Wykład: Ryszard Cieślak – aktor teatru ubogiego. Dyskusja, wystawa nt. Teatru Laboratorium (współpraca z Ośrodkiem Kultury „Wieża Ciśnień”)Akcelerator Kultury w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2A 
10 VI 202411.30Zajęcia otwarte: Kultura żywego słowa. Prowadzenie – Maciej Michalski i Hieronim DuczmalSzkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu

Bożena Mierniczak (bozena.mierniczak@odn.kalisz.pl)   
Przedmiot: kształcenie zawodowe
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
8.04.202410.00 – 14.00Lekcje otwarte dla nauczycieli kształcenia zawodowegoZespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Kaliszu
25.04.202416.00 – 18.15Olimpiada z przedmiotów zawodowych – zadania dla nauczyciela Szkolenie online DM/26/01Platforma TEAMS
16.05.202416.30 – 18.45Seminarium on–line Sieci współpracy i samokształcenia – metody aktywizujące uczniów w nauczaniu przedmiotów zawodowych SWS/23/01Platforma TEAMS
Kwiecień/Maj 2024 Lekcja otwarta dla nauczycieli kształcenia zawodowegoZS nr1 Ostrzeszów
Na bieżąco Konsultacje indywidualnebozena.mierniczak@odn.kalisz.pl

s. Natalia Musidlak ZSNM (natalia.musidlak@odn.kalisz.pl)   
Przedmiot: religia
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
22.04.202416.00Konsultacja zbiorowa: Przygotowanie ucznia do sakramentu bierzmowaniaKlasztor, ul. Grodzka 9
23.04.202417.00Konsultacje indywidualne: Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Polach Lednickich – przygotowanie do udziału 1 czerwca br.Klasztor, ul. Grodzka 9
7.05.202417.00Kościół dla młodych – odnaleźć siebie we wspólnocie. Warsztat metodyczny.Klasztor, ul. Grodzka 9
13.05.202417.00Aspekty duchowości maryjnej w poezji polskiej – warsztat metodycznyPlatforma Teams ODN Kalisz
27.05.202416.00Symbolika zwierząt w BibliiPlatforma Teams ODN Kalisz
Czerwiec 2024Do uzgodnieniaLekcja otwarta nt. Biblijna wieża Babel w kontekście relacji interpersonalnychI LO w Kaliszu
10.06.202416.00Sieć współpracy i samokształcenia – Przemiany społeczno-kulturalne a dylematy religijne. Ewaluacja.Platforma Teams ODN Kalisz
13.06.202417.00Konsultacja zbiorowa: ministerialne zmiany w sprawie nauczanie religii w szkole. Jak przetrwać i wytrwać? Klasztor, ul. Grodzka 9
kwiecień – czerwiec 202417.00Konsultacje indywidualne na bieżąco s. Natalia Musidlak ZSNM (natalia.musidlak@odn.kalisz.pl)

Maria Patacz (maria.patacz@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat ostrzeszowski, kępiński, pleszewski

DataGodzinaForma/TematMiejsce
22.04.202408:55Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszycach)SP w Rogaszycach
25.04.202415:30Konsultacja grupowa: „Dobre praktyki w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty”SP w Rogaszycach
16.05.202418:00Sieć współpracy i samokształcenia – zasoby cyfrowe wspomagające realizację podstawy programowej z matematykiplatforma TEAMS
22.05.202418:00Konsultacja  grupowa: „Dobre praktyki na lekcji matematyki”platforma TEAMS
24.05.202409:50Lekcja otwarta (dla nauczycieli matematyki)SP w Rogaszycach
 maj 202416:00Warsztat: Lekcje matematyki z uczniem z doświadczeniem migracyjnymplatforma TEAMS
czerwiec 202416:00Warsztat: Metoda „odwróconej lekcji” na lekcji matematyki w szkole podstawowejplatforma TEAMS
05.06.20249:50Lekcja  otwarta (dla nauczycieli matematyki SP Rogaszycach)SP w Rogaszycach
06.06.202418:00Sieć współpracy i samokształcenia – zasoby cyfrowe wspomagające realizację podstawy programowej z matematykiplatforma TEAMS
11.06.202415:00Konsultacja  grupowa: „Programy nauczania matematyki”SP w Rogaszycach
Na bieżąco Konsultacje indywidualnemaria.patacz@odn.kalisz.pl

Monika Płonka (monika.plonka@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: biblioteki szkolne
Obszar działań doradcy: południowa Wielkopolska

DataGodzinaForma/TematMiejsce
15.04.202416.00Konsultacja grupowa
Działania wychowawczo-profilaktyczne w pracy nauczyciela bibliotekarza
Platforma Teams
22.04.202416.00Warsztat DM/11/02
„Czuję, więc jestem” – wykorzystanie literatury w procesie rozwijania inteligencji emocjonalnej młodzieży
Platforma Teams
13.05.202416.00SWS – spotkanie sieci współpracy i samokształceniaPlatforma Teams
20.05.202416.00Warsztat DM/10/02
„Emocjonalni bohaterowie” – wykorzystanie literatury w procesie rozwijania inteligencji emocjonalnej dzieci klas 1-3
Platforma Teams
24.05.202410.30Lekcja otwarta z cyklu z książką na lekcjęSzkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
3.06.202416.00Konsultacja grupowa
Projekt czytelniczy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Platforma Teams
Na bieżąco Konsultacje indywidualnemonika.plonka@odn.kalisz.pl

Jolanta Podziemska (jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl)
Przedmiot: matematyka
Obszar działań doradcy: powiat krotoszyński, ostrowski, kaliski, jarociński

DataGodzinaForma/TematMiejsce
04.04.202416.00Konsultacja grupowa: Jak rozwiązywać zadania na egzaminie maturalnym w 2024 roku – poziom podstawowy (zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego).ZSP nr 1 Krotoszyn
15.04. 202416.00Konsultacja grupowa: Jak rozwiązywać zadania na egzaminie maturalnym w 2024 roku – poziom rozszerzony (zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego).ZSP nr 1 Krotoszyn
23.04.20248.00Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
29.04.202416.00Konsultacja grupowa: Strategie rozwiązywania zadań na egzaminie ósmoklasisty. (zainteresowani nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego)ZSP nr 1 Krotoszyn
13.05.202415.30Warsztaty: Metoda stacji zadaniowych na lekcji matematyki w szkole ponadpodstawowejODN Kalisz
16.05.202416.00Seminarium online: Egzamin maturalny z matematyki w formule od roku 2023Platforma Teams
20.05.202418.00Sieć współpracy i samokształcenia – innowacyjne lekcje matematykiPlatforma Teams
24.05.20248.00Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
03.06.202415.30Escape room na lekcji matematyki w szkole ponadpodstawowejODN Kalisz
06.06.202416.00Seminarium online: Ocenianie na lekcjach matematykiPlatforma Teams
11.06.20248.00Lekcja otwarta dla nauczycieli matematykiZSP nr 1 Krotoszyn
13.06.202418.00Sieć współpracy i samokształcenia – innowacyjne lekcje matematykiPlatforma Teams