WN/27/01 • Narzędzia Office 365 w pracy nauczyciela

warsztat blended learning

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele szkół wszystkich typów

Tematyka:
Przechowywanie materiałów edukacyjnych w chmurze.
Przygotowanie materiałów edukacyjnych i udostępnianie ich uczniom.
Zarządzanie zadaniami.
Zarządzanie spotkaniami.
Ankiety i testy.
Aplikacje zewnętrzne w MS Teams.

Cena: 180 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się