WN/13/01 • Coaching – sztuka zadawania pytań

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Definicja coachingu.
Myślenie pytaniami.
Techniki zadawania pytań.
Prowadzenie rozmów modelem GROW.
Coaching życiowy – metody prowadzenia rozmów z uczniem.

Cena: 90 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się