WN/05/01 • Awans zawodowy – zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

seminarium blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela.
Dokumentacja nauczyciela kontraktowego: sprawozdanie za okres stażu, realizacja zadań, dorobek zawodowy.
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
Rozwój zawodowy i osobowy nauczyciela.

Cena: 70 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się