WN/25/01 • Qrkody, quizy, escape room jako forma pracy na zajęciach i lekcjach z uczniami

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Tematyka:
Grać czy nie grać – zasady wprowadzania gier na lekcjach.
Konstruowanie i zastosowanie qrkodów.
Quizy – konstruowanie i zastosowanie z użyciem TIK.
Escape room – pomysł na lekcję.

Cena: 90 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się