WN/12/01 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie

seminarium

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Tematyka:
Zasady zarządzania czasem i
planowania pracy nauczyciela.
Wyznaczanie i realizacja celów, planów, priorytetów. Zasady delegowania zadań.
Metody i techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie.

Cena: 70 zł

Trener: Sylwia Melka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się