WN/07/01 • Awans zawodowy – zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

szkolenie blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Dokumentacja nauczyciela mianowanego: sprawozdanie za okres stażu, opis i analiza wymagań.
Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Rozwój zawodowy i osobowy nauczyciela – przykłady dobrych praktyk.

Cena: 70 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się