WN/31/01 • Podstawy edycji zdjęć

warsztat online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Podstawowe narzędzia GIMP-a.
Edycja kolorów.
Praca z warstwami.
Tekst na zdjęciach.
Wykorzystanie filtrów w grafice rastrowej.

Cena: 50 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się