WN/34/01 • Design Thinking – myślenie projektowe w praktyce szkolnej

warsztat blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Myślenie tradycyjne, myślenie „nowe” projektujące – jak dojść do synergicznej kreatywności.
Metoda Design Thinking – przykłady projektów szkolnych.
Narzędzia na poszczególnych etapach Design Thinking.
Informacja zwrotna i ocenianie pracy projektowej.

Cena: 70 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się