WN/06/01 • Awans zawodowy – planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

seminarium blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela, mianowanego.
Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu: zadania, formy, terminy.
Monitorowanie i dokumentowanie zadań, planu rozwoju zawodowego na okres stażu.
Wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Cena: 70 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się