Program profilaktyczny Golden Five

 • Post author:

Tematyka

 • Standardy realizacji programu Golden Five.
 • Złota piątka – metodologia wprowadzania programu w klasie.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Procesy i role grupowe.
 • Rozwiązywanie konfliktów w klasie.
 • Zasady ewaluacji programu.

Cele szczegółowe

 • Zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie obszarów programu i zasad pracy z uczniami.
 • Poprawa klimatu społecznego w klasie (m.in. relacji interpersonalnych).
 • Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 • Wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów (m.in. umiejętności życiowych.

Liczba godzin: 20

Program obejmuje:  spotkanie z RP – 2 godz.; warsztaty dla realizatorów – 12 godz.; 2 superwizje po 3 godz.

Program „Golden Five” jest produktem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius 2.1, koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie to: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy. Program przygotowuje nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas, do wspierania uczniów oraz radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 11–16 lat

Wdrażanie programu w szkole/klasie pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w obszarach zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimatu w klasie.

Obszary programu:

 • Obszar 1: Zarządzanie klasą
 • Obszar 2: Budowanie relacji
 • Obszar 3: Klimat społeczny
 • Obszar 4: Nauczanie dostosowane
 • Obszar 5: Współpraca szkoła – dom

Prowadzący

Sylwia Melka

Nauczyciel konsultant ds. doradztwa w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, pedagog szkolny, profilaktyk, trener, coach. Realizator programów profilaktycznych, spotkań dla rodziców. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji miękkich, wychowania i profilaktyki . 

Informacje

 • tel.  887 081 852
 • sylwia.melka@odn.kalisz.pl