ISKRA ODPORNOŚCI

OPIS PROGRAMU

Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego przeznaczony do realizacji z uczniami w wieku
od 11 do 15 lat.
W trakcie 11 spotkań prowadzonych przez wychowawcę uczniowie poznają sposoby wzmacniania odporności psychicznej i budowania wewnętrznej siły poprzez dostrzeganie i rozwijanie swoich mocnych stron.
Program został zbudowany na podstawie teorii naukowych i metod o potwierdzonej skuteczności z zakresu:
– terapii poznawczo-behawioralnej,
– psychologii pozytywnej,
– metody mindfulness (uważnej obecności).

CELE
– wspieranie odporności psychicznej rozumianej jako umiejętność kontrolowania sposobu reagowania na trudne wydarzenia oraz radzenia sobie z wyzwaniami i przeciwnościami;
– rozwijanie samoświadomości, jak postrzeganie i interpretacja sytuacji może zmieniać nasze samopoczucie, zachowanie, samoocenę oraz to, co w efekcie myślimy o sobie i o świecie;
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i kwestionowania nawykowych, stereotypowych sposobów myślenia,
by w bardziej konstruktywny sposób reagować na sytuacje
oraz wyciągać wnioski na przyszłość.

LICZBA GODZIN 12

PROWADZĄCY AGNIESZKA CIEKALSKA
Konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog, socjoterapeuta, trener z wieloletnią praktyką w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, społecznością terapeutyczną i rodzinami wieloproblemowymi.

tel 887 081 851
agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl