WN/32/01 • Wakelet – wirtualna tablica w pracy nauczyciela

warsztat online

Liczba godzin: 4

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Tematyka:
Wirtualne tablice – zastosowanie w edukacji.
Wakelet w procesach edukacyjnych.
Przykłady dobrych praktyk wykorzystania wirtualnych tablic.

Cena: 40 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się