Program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii” VI edycja

  • Post author:
  1. Opis projektu.

Misją programu „Porcja Pozytywnej Energii” jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę
i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym.

Program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii” jest organizowany przez firmę Crispy Natural
Sp. z o.o. Program spotyka się z zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych
od 2013r. W 2016 roku organizator podjął decyzję o poszerzeniu jego zasięgu o nową grupę docelową: przedszkola. VI edycja programu rozpoczęła się w październiku 2018 i potrwa do czerwca 2019 r.

W realizację programu angażowani są nauczyciele szkół i przedszkoli. Pedagodzy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w programie otrzymują dostęp do pakietu edukacyjnego dostosowanego do reprezentowanych grup wiekowych, mając za zadanie przeprowadzić zajęcia edukacyjne w oparciu
o gotowe scenariusze przygotowane we współpracy ze specjalistami.

Program skierowany jest również do rodziców. Działania edukacyjne w zakresie zdrowych zasad żywienia dzieci oraz  zachęcania ich do spożywania warzyw i owoców będą realizowane
za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz prasy.

Nauczyciele dokonują zgłoszenia placówki do udziału poprzez stronę internetową programu www.porcjapozytywnejenergii.pl, wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu otrzymują dostęp do swojego panelu, gdzie będą udostępniane wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Materiały zostały przygotowane w formie edutaiment, aby jak najbardziej zaangażować dzieci zgodnie z zasadą nauki poprzez zabawę.

W VI edycji przewidziane są aż 3 konkursy, będące częścią programu. Zadaniem dzieci będzie wykonanie prac na temat otyłości, otaczającej nas technologii i aktywności fizycznej, w określonej do danego tematu technice. Następnie nauczyciele przesyłają zdjęcia lub filmy poprzez stronę internetową programu. Wyróżnione zostaną najciekawsze prace. 6 placówek zostanie nagrodzonych grantami o wartości 1.000 zł. Dla nauczycieli oraz uczniów przewidziano vouchery na sprzęt sportowy.

  1. Cel Programu

Celem programu „Porcja Pozytywnej Energii” jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców oraz świadoma walka
z otyłością. Wyniki badań wskazują na poważany problem żywieniowy wśród polskich dzieci polegający na niewystarczającym dziennym spożyciu warzyw i owoców. 1/3 dzieci w Polsce w wieku 1-3 lata nie je codziennie warzyw[1]. Zalecenia żywieniowe WHO dotyczące spożycia 400 gr dziennie warzywa spełnia zaledwie 6–24% dzieci europejskich.[2]Niepokojący jest również fakt, że aż 46% polskich matek dzieci w wieku 3-12 lat w ogóle nie uznaje warzyw i owoców za podstawę zdrowej diety[3]. Rosnącym problemem w Polsce jest również otyłość. Obecnie ponad 22% dzieci w wieku szkolnym zmaga się z nadwagą lub otyłością. Niestety niechlubny przykład dają dorośli – 64% mężczyzn i 49% kobiet w Polsce ma nadmierną masę ciała. Na otyłość wpływa również brak ruchu. Dane pokazują, że jedynie 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia aktywność fizyczną4.

Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym, jakim jest kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych, które mają wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz związaną z tym tematem otaczającą nas technologią. Działania edukacyjne programu będą również skierowanie do rodziców za pośrednictwem mediów społecznościowych i prasy.

  1. Adresaci
  • Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).
  • Dzieci klas I-VI szkół podstawowych (6-13 lat).
  • Nauczyciele oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych.
  • Rodzice dzieci w wieku 3-13 lat.
  1. Promocja projektu

W ramach programu „Porcja Pozytywnej Energii” prowadzone są szerokie działania media relations. Materiały dotyczące akcji są popularyzowane wśród dyrektorów szkół i nauczycieli poprzez media metodyczne i bezpośrednią komunikację. Planowana jest także komunikacja z mediami ogólnopolskimi oraz regionalnymi. Działania edukacyjne są również realizowane poprze stronę www.porcjapozytywnejenergii.pl oraz na profilu Facebook „Porcja Pozytywnej Energii” www.facebook.com/PorcjaPozytywnejENERII.

[1] Weker H. i wsp.: „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce”; Instytut Matki i Dziecka

[2] Yngve A, et al. (2005). Fruit and vegetable intake in a sample of 11-year-old children in 9 European countries: The Pro Children Cross-sectional Survey. Annals of Nutrition and Metabolism 49:236-245

[3] Dane KUPS, badanie wykonane przez GFK Polonia, marzec 2016 r. Badanie CAWI, mamy dzieci w wieku 3-12 lat, N=180.

[4] Instytut Żywności i Żywienia – https://everethnews.pl/newsy/izz-alarmuje-co-5-polskie-dziecko-ma-nadwage-lub-otylosc/