WN/19/01 • Lapbook – kreatywna metoda dydaktyczna

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Lapbook – idea i zastosowanie.
Lapbookowe ABC – zasady wykonania lapbooka.
Scenariusze zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego z zastosowaniem metody lapbook.

Cena: 80 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się