WN/22/01 • Canva – projekty graficzne od podstaw

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Tematyka:
Poznajemy Canva – narzędzie do projektowania.
Tworzenie własnych projektów.
Canva w klasie i szkole.

Cena: 90 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się