Edumyśli nr 2/2024 [09]

Szanowni Państwo,

zapraszam do lektury kolejnego numeru Edumyśli. Znajdziecie tam Państwo artykuł dr. Macieja Michalskiego, który analizuje bajkę sprzed 200 lat w odniesieniu do aktualnych problemów społecznych. Autor odpowiada w nim na pytanie dlaczego ta literacka opowieść wciąż jest aktualna i jak może inspirować dzisiejszą młodzież.

Hieronim Duczmal natomiast przedstawia problemy związane ze sztuczną inteligencją. Czy sztuczna inteligencja przyniesie ludzkości więcej szkód, czy też będzie wybawieniem? Co się stanie z zawodami? Jaki wpływ na edukację będzie mieć AI?

Olimpia Dubiel rozważa, jak efektywnie wspierać dzieci i młodzież w spektrum autyzmu i ułatwiać im funkcjonowanie w roli uczniów. Niewątpliwie jednymi z czynników, które mogą to ułatwić są: organizacja efektywnych zajęć i integracja społeczności klasowej.

Popularne wśród dzieci komiksy można wykorzystać na lekcjach wychowawczych. Klaudia Suchecka pokazuje w swoim artykule, jak to zrobić. Gwarantuje sukces takiej lekcji nawet w oparciu o fragment komiksu.

Wszystkich nauczycieli przedszkola zachęcam do zapoznania się z innowacją pedagogiczną Ewy Martużalskiej, osoby zajmujące się organizowaniem uroczystości szkolnych do przeczytania propozycji inscenizacji opisującej życie i twórczość Marii Konopnickiej autorstwa Anny Korniłowicz, a wszystkich zainteresowanych popularyzacją czytelnictwa do artykułu Marioli Śmiecińskiej z PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Pozytywna Dyscyplina to podejście wychowawcze oparte na szacunku, empatii i zrozumieniu dla dzieci. Nie polega na stosowaniu kar i surowych zakazów, lecz na budowaniu zdrowych relacji, wspieraniu rozwoju dziecka i uczeniu go odpowiedzialności. Zachęcam do zapoznania się z podstawowymi zasadami Pozytywnej Dyscypliny opisanymi w artykule Sylwii Melki.

Na końcu znajdziecie Państwo przykład doświadczenia fizycznego „Wyścig słoików”, które w ciekawy sposób przybliża II zasadę dynamiki i zasadę zachowania energii.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Wojciech Kos
Redaktor naczelny