Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Kaliszu

Zapraszamy do udziału w zajęciach poświęconych analizie nowej podstawy programowej. Granty są realizowane przez ośrodki w Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu, ale zajęcia odbędą się w ODN w Kaliszu.

Szczegółowe informacje

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty


Spotkania informacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych w związku ze zmianami wprowadzonymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się harmonogram spotkań związanych z wprowadzeniem nowych podstaw programowych dla szkół podstawowych. Rekrutacja dla nauczycieli na stronie isos.odn.kalisz.pl. Szkolenia dla poszczególnych przedmiotów będą sukcesywnie otwierane. Podane w załączniku terminy szkoleń mogą ulec zmianie. Informacje na ten temat będą na bieżąco aktualizowane.

Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram

Lista przedmiotów, na które można się już rejestrować (terminy rekrutacji na pozostałe przedmioty będą zamieszczane na bieżąco):

Przedmiot Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6
język obcy 18.04.2017
9.00-11.00
18.04.2017
11.30-13.30
30.05.2017
10.00-12.00
Kalisz
     
historia 7.04.2017
13.00-14.30
22.05.2017
9.30-11.00
Kalisz
18.05.2017
14.00-15.30
Kępno
27.04.2017
14.00-15.30
Ostrów Wielkopolski
   
WOS 7.04.2017
11.00-12.30
27.04.2017
15.30-17.00
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
15.30-17.00
Kępno
22.05.2017
11.30-13.00
Kalisz
   
język polski 27.04.2017
12.00-13.30
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
14.00-15.30
Kępno
25.04.2017
12.00-13.30
Kalisz
27.04.2017
15.00-16.30
Jarocin
13.06.2017
12.00-13.30
Kalisz
 
wychowanie fizyczne 29.05.2017
12.00-14.00
Kalisz
6.06.2017
15.00-17.00
Jarocin
19.06.2017
12.00-13.30
Kalisz
     
edukacja wczesnoszkolna 27.04.2017
14.00-15.30
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
14.00-15.15
Kępno
22.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
27.04.2017
14.15-16.15
Mycielin
8.05.2017
16.00-17.30
Jarocin
15.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
wychowanie przedszkolne 29.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
27.04.2017
15.30-17.00
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
15.30-17.00
Kępno
25.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
8.05.2017
16.00-17.30
Jarocin
 
program wychowawczo-profilaktyczny 24.05.2017
10.00-11.30
Kalisz
24.05.2017
13.00-14.30
Kalisz
       
geografia 16.05.2017
12.00-13.30
Kalisz
         
fizyka 27.04.2017
14.30-17.30
Jarocin
5.06.2017
14.30-17.30
Kalisz
       
informatyka 12.06.2017
15.00-16.30
Kalisz
14.06.2017
9.00-10.30
Kalisz
       
kształcenie zawodowe 27.04.2017
13.00-15.00
Pleszew
18.05.2017
14.00-16.00
Kalisz
       
matematyka 6.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
         
plastyka 19.05.2017
13.30-15.30
Kalisz
         
przyroda 16.05.2017
14.00-16.00
Kalisz
         
biologia 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
         
wychowanie do życia w rodzinie 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
         
etyka 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
         
muzyka 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
         
technika 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
         
chemia 16.05.2017
12.00-14.00
Kalisz
         
kształcenie specjalne 5.06.2017
9.30-11.00
Kalisz
         

 


Zaproszenie do współpracy – tworzenie oferty edukacyjnej na rok 2017/2018

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza wykładowców, trenerów do współpracy przy tworzeniu oferty edukacyjnej form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

Oferta powinna zawierać dokumenty:

  1. Program szkolenia na rok szkolny 2017/2018.
  2. Arkusz wykładowcy 2017/2018.

Dokumenty należy wypełnić na platformie ISOS www.isos.odn.kalisz.pl/admin.php po zalogowaniu się na konto trenera w oparciu o dostępną na koncie trenera INSTRUKCJĘ. Osoby nie posiadające konta w ISOS prosimy o kontakt z administratorem systemu – Wojciech Kos, tel. 62 7676312, mail wojciech.kos@odn.kalisz.pl


 

Aktualności

Edukacja regionalna dla szkół podstawowych i gimnazjów „Bliżej domu 2017”

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu zaprasza nauczycieli i uczniów z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski do udziału w zadaniu publicznym: Bliżej domu 2017 – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przygotowano warsztaty i konkursy o tematyce regionalnej. Zainteresowanych nauczycieli zachęcamy również do udziału w konkursie na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej.

Czytaj więcej...

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Czytaj więcej...

Konkurs dla dzieci i młodzieży na projekt maskotki pod hasłem Chrońmy siebie

Zaproszenie
Regulamin

Nowa podstawa programowa – grant dla nauczycieli języka polskiego, angielskiego i historii

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego i historii do udziału w zajęciach poświęconych analizie nowej podstawy programowej. Grant jest realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ale zajęcia odbędą się w ODN w Kaliszu dnia 27 maja 2017 roku. Szczegóły w załączniku. Liczba miejsca ograniczona.

Czytaj więcej...