WN/04/01 • Awans zawodowy – planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

seminarium blended learning

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Tematyka:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu: zadania, formy, terminy.
Monitorowanie i dokumentowanie zadań planu rozwoju zawodowego w okresie stażu.
Wymagania egzaminacyjne, postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
Rozwój zawodowy i osobowy nauczyciela w szkole lub placówce.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Cena: 70 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się