WN/33/01 • Padlet – wirtualna tablica w pracy nauczyciela

warsztat online

Liczba godzin: 4

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Tematyka:
Padlet w procesach edukacyjnych.
Przykłady dobrych praktyk wykorzystania wirtualnych tablic.

Cena: 40 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się