WN/29/01 • PowerPoint – prezentacje multimedialne

warsztat online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Zasady tworzenia prezentacji.
Tekst, grafika, zdjęcia, filmy i dźwięki na slajdach.
Animowanie obiektów.
Obróbka zdjęć cyfrowych na potrzeby prezentacji.

Cena: 50 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się