Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia

 • Post author:

Tematyka

 • Wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Recepta dla nauczyciela – założenia teoretyczne i praktyczne programu.
 • 10 części programu – przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi -praca własna nauczycieli.

Cele szczegółowe

 • rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, 
 • rozwijanie i wzmacnianie następujących umiejętności: rozpoznawania i nazywania uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi, rozpoznawania i przekształcania przekonań ograniczających oraz kształtowanie postaw: optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbania o zdrowie, szczerości, życzliwości, wdzięczności i odwagi w snuciu marzeń.

Liczba godzin: 16

Podstawowym założeniem programu, jest przekonanie, że warunkiem do sukcesu i szczęścia w życiu jest inteligencja emocjonalna. Można ją rozwijać, sięgając do wartości stanowiących podstawę naszej kultury i cywilizacji.

Program składa się z 10 części, poświęconych następującym treściom:

 • Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
 • Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 • Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
 • Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 • Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 • Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 • Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
 • Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 • Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 • Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami.

Realizator programu otrzyma:

 • Teczka i pudełko Apteczki
 • Zeszyty tematyczne do każdej z 10 części programu (30  scenariuszy dla nauczycieli)
 • Zeszyt metodyczny Wskazówki dla nauczycieli – Recepta dla nauczyciela
 • Aneksy z pomocami do programu na Dysku (dostęp bezterminowy z aktualizacjami)
 • Plakaty, naklejki, pomoce dla uczniów

Prowadzący

Agnieszka Ciekalska

Konsultant ds. wychowania i profilaktyki w ODN Kalisz, pedagog, socjoterapeuta ,  trener z wieloletnią praktyką w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, społecznością terapeutyczną i rodzinami wieloproblemowymi.

Informacje

 • tel.  887 081 851
 • agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl