WN/14/01 • Uważność dla nauczycieli – metody łagodzenie stresu z wykorzystaniem elementów Mindfulness Based Stress Reduction

warsztat

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele wszystkich szkół, pedagodzy, psycholodzy

Tematyka:
Odporność na stres – co to jest, jak to rozwijać.
Założenia Treningu Uważności.
Zarządzanie emocjami czy samoregulacja?
Ćwiczenia skupienia uwagi, uważnego ruchu oraz ćwiczenia wyobrażeniowe – praca z trudnymi emocjami.
Znaczenie relacji na stan psychofizyczny nauczyciela. Wpływ relacji międzyludzkich na odporność lub podatność na stres.

Cena: 180 zł

Trener: Eryk Ołtarzewski

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Zapisz się