PE/01/01 • „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – seminarium lekturowe

szkolenie online

Liczba godzin: 3

Adresaci: nauczyciele poloniści, bibliotekarze, szkolni koordynatorzy narodowego czytania

Tematyka:
Problematyka tragifarsy Gabrieli Zapolskiej w kontekście macierzystym i współczesnym.
Propozycje działań w ramach Narodowego Czytania „Moralności pani Dulskiej”.

Cena: 0 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się

Materiały: