WN/08/01 • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

warsztat blended learning

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Metody aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się – definicje, rodzaje.
Przegląd metod i technik aktywizujących z uwzględnieniem kryterium doboru.
Rola i znaczenie aktywizujących metod nauczania.

Cena: 100 zł

Trener: Danuta Grzanka

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się