APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

OPIS PROGRAMU

Podstawowym założeniem programu jest przekonanie, że warunkiem sukcesu i szczęścia w życiu jest inteligencja emocjonalna.
Program składa się z 10 części poświęconych następującym treściom:
– Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
– Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
– Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
– Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
– Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
– Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
– Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
– Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
– Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
– Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami.

CELE
– rozwijanie w dzieciach w wieku od 8 do12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych,
– przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach, trudnych, by wzmocnić odporność na stres,
– rozwijanie i wzmacnianie umiejętności: rozpoznawania i nazywania uczuć, uważnego słuchania, współpracy, budowania dobrych
– relacji z innymi, rozpoznawania i przekształcania przekonań ograniczających oraz kształtowanie postaw optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbania o zdrowie, szczerości, życzliwości, wdzięczności i odwagi w snuciu marzeń.

LICZBA GODZIN 14


PROWADZĄCY AGNIESZKA CIEKALSKA
Konsultant w ODN w Kaliszu, pedagog, socjoterapeuta, trener
z wieloletnią praktyką w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, społecznością terapeutyczną i rodzinami wieloproblemowymi.

tel. 887 081 851
e-mail: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl