WN/23/01 • Genialne lekcje z Genial.ly

warsztat

Liczba godzin: 6

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Tematyka:
Genial.ly – zasady, założenia, możliwości.
Interaktywne materiały w Genial.ly.
Genialne lekcje – przykłady dobrych praktyk.

Cena: 90 zł

Trener: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Zapisz się