WN/28/01 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna w szkole

warsztat blended learning

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele szkół wszystkich typów

Tematyka:
Rejestracja, logowanie i zarządzanie swoim kontem na ZPE.
Korzystanie z e-materiałów edukacyjnych na ZPE.
Przygotowanie własnych materiałów edukacyjnych i udostępnianie ich uczniom.
Zarządzanie grupą użytkowników na ZPE.

Cena: 180 zł

Trener: Wojciech Kos

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Zapisz się