Aktualne przepisy prawne

Informacje MEN dotyczące zmian w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty od 6 maja Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny…

0 Komentarzy

Przepisy i porady prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…

0 Komentarzy