Zaproszenie do współpracy – tworzenie oferty dla nauczycieli i dyrektorów na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza wykładowców, trenerów  do współpracy przy tworzeniu oferty form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2024/2025.

Oferta powinna zawierać:
– program
– arkusz wykładowcy 

Dokumenty należy wypełnić na platformie ISOS https://isos2.odn.kalisz.pl/   po zalogowaniu się na konto trenera w oparciu o dostępną na koncie trenera INSTRUKCJĘ. 
Osoby nieposiadające konta w ISOS prosimy o kontakt z administratorem systemu – Wojciechem Kosem, tel. 887081855 mail wojciech.kos@odn.kalisz.pl