Zarządzenie nr 1

Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
z dnia 13 września 2019

w sprawie: ustalenia stawek wynajmu  sal dydaktycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Na podstawie § 19 ust. 1.8 Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – załącznik do Uchwały NR XVIII/491/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ustala się co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 13.09.2019 r.  stawki wynajmu sal dydaktycznych dla wynajmujących do 4 godzin dydaktycznych w następującej wysokości:

Nr Sali Stawka netto za godzinę w złotych
+ 23 % vat
Stawka brutto za godzinę w złotych Dodatkowa stawka za wynajęcie  sali cateringowej
+ 23 % vat
21 80,00 + 18,40 98,40 170,00 + 39,00
20, 26, 31, 33, 35, 39 60,00 + 13,80 73,80 170,00 + 39,00
Aula 120,00 + 27,60 147,60 800,00 + 174,00
Pokój wykładowców 30,00 + 6,90 36,90

§ 2

Dla wynajmu przekraczającego wymiar 4 godzin oraz wynajmu sali cateringowej stosuje się zasady negocjacji wysokości opłaty.

§ 3

Ustala się z dniem 13.09.2019 r. stawki wynajmu studia nagrań w następującej wysokości:

Nr Sali Ilość godzin Stawka netto w złotych
+ 23 % vat
Stawka brutto w złotych Pomoc pracownika technicznego  stawka brutto za 1 godz. Uwagi
Greenstudio 1 0,00 + 0,00 0,00 0,00 Oferta tylko dla szkół i przedszkoli

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 01/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.09.2019 r.

Skip to content