Piątki Pileckiego

Piątki Pileckiego to tytuł projektu edukacyjnego, którego celem jest wspólne poznawanie przeszłości i budowanie społecznych więzi. Inicjatywa została przygotowana przez Instytut Pileckiego w Warszawie i kierowana jest do uczniów w…

0 Komentarzy