Wyniki XII Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Informatycznego: „Trzech braci Kościelniaków. Artyści plastycy, niezwykle zasłużeni dla naszego miasta” – prezentacja multimedialna

30 listopada 2023 r. odbyło się rozstrzygnięcie XII Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego: „Trzech braci Kościelniaków. Artyści plastycy, niezwykle zasłużeni dla naszego miasta” – prezentacja multimedialnaorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1…

Możliwość komentowania Wyniki XII Międzyszkolnego Konkursu Polonistyczno-Informatycznego: „Trzech braci Kościelniaków. Artyści plastycy, niezwykle zasłużeni dla naszego miasta” – prezentacja multimedialna została wyłączona

Konkurs “Moja bezpieczna droga do szkoły – bezpieczny pieszy”

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału, który odbędzie się 11 grudnia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Wrocławskiej 182 w Kaliszu.Klasy 1- 3 - godz. 9.00Klasy 4-7 - godz. 12.00 Podczas finału każdy z uczestników wykona ilustrację…

Możliwość komentowania Konkurs “Moja bezpieczna droga do szkoły – bezpieczny pieszy” została wyłączona

𝐙𝐚𝐬𝐚𝐝𝐲 𝐳𝐚𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐧𝐚 𝐥𝐞𝐤𝐜𝐣𝐢 𝐰𝐲𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐢 𝐢𝐧𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐳𝐚𝐣𝐞̨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐡 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡

Konsultant ds. wychowania fizycznego Aleksander Ziobro zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na szkolenie: „Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego i innych zajęciach ruchowych”. Odpowiedzialność za zdrowie i…

Możliwość komentowania 𝐙𝐚𝐬𝐚𝐝𝐲 𝐳𝐚𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐧𝐚 𝐥𝐞𝐤𝐜𝐣𝐢 𝐰𝐲𝐜𝐡𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐟𝐢𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐢 𝐢𝐧𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐳𝐚𝐣𝐞̨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐡 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 została wyłączona

XVII Konkurs „Z ortografią za pan brat”

Lista uczniów (w porządku alfabetycznym) zakwalifikowanych do finału, który odbędzie się20 listopada 2023 o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Wrocławskiej 182 w Kaliszu Lp.Imię i nazwiskoSzkołaNauczyciel1.Małgorzata BednarekSzkoła…

Możliwość komentowania XVII Konkurs „Z ortografią za pan brat” została wyłączona

Akcja „Szkoła do hymnu 2023″

Pracownicy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z okazji święta narodowego odśpiewali fragment hymnu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.youtube.com/watch?v=YImn1ow4_68

Możliwość komentowania Akcja „Szkoła do hymnu 2023″ została wyłączona

Uczyć ma­te­ma­ty­ki jesz­cze le­piej

Ośrodek  Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li w Kaliszu za­pra­sza  na­uczy­cie­li ma­te­ma­ty­ki szkół pod­sta­wo­wych i ponadpod­sta­wo­wych na kon­fe­ren­cję: „Uczyć ma­te­ma­ty­ki jesz­cze le­piej. My­śle­nie ma­te­ma­tycz­ne kom­pe­ten­cją przy­szło­ści”, któ­ra od­bę­dzie się 9 grudnia 2023 r. w godz. 9.00–16.00 sie­dzi­bie Ośrodka Do­sko­na­le­nia…

Możliwość komentowania Uczyć ma­te­ma­ty­ki jesz­cze le­piej została wyłączona

Myśląca Klasa dla początkujących

26 października 2023 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki „Myśląca Klasa dla początkujących”. Warsztaty poprowadziły ekspertki Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu…

Możliwość komentowania Myśląca Klasa dla początkujących została wyłączona

Półfinał szóstego Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz za nami

24 października jury w składzie Jerzy Szukalski i dr Maciej Michalski wysłuchało 22 prezentacji. Do ODN przyjechały reprezentacje z 11 szkół ponadpodstawowych, recytatorów przygotowywało 17 nauczycieli. Na finale w CDN w Lesznie nasz rejon będą reprezentować trzy wspaniałe mistrzynie słowa: Julia…

Możliwość komentowania Półfinał szóstego Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz za nami została wyłączona