O miłości i przyjaźni w Kaliskim Tyglu Edukacyjnym

„Sztuka a codzienność – refleksje o miłości i przyjaźni” to hasło Kaliskiego Tygla Edukacyjnego. W trakcie tego wydarzenia można było uczestniczyć w lekcjach otwartych, projekcie scenicznym oraz konferencji naukowej

Wszystkie imprezy w ramach Kaliskiego Tygla Edukacyjnego odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu, która była współorganizatorem wydarzenia wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Pierwszy blok to otwarte lekcje języka angielskiego oraz języka polskiego jako obcego.

– Mamy obecnie w naszej szkole dzieci nie tylko z Ukrainy, ale np. z Kolumbii czy Wenezueli, a także z państwa azjatyckich. Nasi nauczyciele prowadzą więc zajęcia języka polskiego jako obcego i czynią to z dużymi sukcesami. Po wybuchu wojny w Ukrainie, w naszej klasie powstały klasy właśnie dla ukraińskiej młodzieży. Mamy więc już spore doświadczenia w pracy dydaktycznej z obcokrajowcami – mówiła dyrektor SP Nr 18 w Kaliszu, Aleksandra Stawicka.

Aby uczestniczyć w kolejnej odsłonie „Tygla”, trzeba było zejść do …szkolnych szatni. Tego dnia zamieniły się one w scenę teatralną, na której publiczność obejrzała spektakl pt. „W oparach zakrzepłej czerni” zrealizowany w ramach projektu scenicznego „Liryki dla Barbary”. Scenariusz nawiązuje do biografii i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

– Liryki Baczyńskiego kojarzymy przede wszystkim z latami okupacji. Młody twórca, którego historia odarła z radości tworzenia, przedwcześnie wkroczył w dorosłość. Aby wyrazić szacunek dla wybitnego poety, realizatorzy spektaklu nie zrobili w tekstach żadnych skrótów, utwory są wygłaszane w całości – mówi dr Maciej Michalski, autor opracowania reżyserskiego, który wybrał też teksty do przedstawienia.

To jeszcze jedna z wielu realizacji teatralnych Maciej Michalskiego, do której angażuje on zarówno aktorów zawodowych, jak i amatorów, w tym związanych ze środowiskiem nauczycielskim, a także uczniów ze szkół podstawowych i średnich. We wspomniany przedstawieniu wystąpiły m.in. dzieci z klas młodszych. To było przejmujące spotkanie z poezją okraszone tekstami Baczyńskiego w opracowaniu muzycznym i wokalnym Pawła Szpuleckiego. Usłyszeliśmy również poezję śpiewaną w wykonaniu Anny Dębskiej-Szkudlarek. Autorką scenografii jest Anna Olczyk, reżyserem świateł Piotr Pawlik, a opracowanie akustycznego dokonali Mikołaj KraszkiewiczMarek Tworek. W obsadzie spektaklu znaleźli się: Jerzy Szukalski, Marek Józefiak, Maria Gołyska, Franciszek Jaźwiec, Ewa Kaczmarczyk, Zofia Musielak, Sergiusz Gołyski, Katarzyna Gołyska, Beata Wicenciak, Włodzimierz Garsztka, Aleksandra Wojtaszak, Anna Olczyk, Justyna Michalak, Aleksander Borecki, Tomasz Wasiak, Maciej Michalski.

– W przedstawieniu są akcenty, które wykraczają swym wyrazem poza czas i miejsce okupacji Polski (…) Realizatorzy chcą w ten sposób wskazać na trwałość i siłę zła. Między innymi z tego powodu grający traktują przedstawienie bardziej jako hołd ofiarom niż widowisko i w finale schodzą ze sceny, nie wracając już do ukłonów – czytamy w programie spektaklu.

Ostatnim etapem Kaliskiego Tygla Edukacyjnego była konferencja naukowa z udziałem czterech prelegentów. „Psychofizyczna fuzja czy komunia dusz? Siła miłości i przyjaźni na przykładzie przekazów rodzinnych” to temat wystąpienia brata Konrada Małysa, polonisty z Opactwa Benedyktyńskiego w Tyńcu. Czytane przez niego listy pradziadka (powstańca styczniowego, zesłanego później na Syberię) do żony (udała się z mężem na zesłanie) były niezwykłą ilustracją prelekcji.

– Oboje wrócili do Polski po 20 latach spędzonych na katordze i zesłaniu. Wiemy nawet, ile kosztowała ich ta powrotna podróż z Syberii, różnymi środkami komunikacji przez tysiące kilometrów. Składała się na nią również rodzina, a koszt wyniósł 640 rubli w srebrze – powiedział brat Konrad.

„Kochać to co śmiertelne? O poezji w czasie próby” to temat prelekcji poetki i polonistki, Anety Kolańczyk. Zaprezentowała ona m.in. wiersze poetek z różnych stron świata, często zawierająca obraz brutalnej rzeczywistości, z którą nadal konfrontuje się kobieta. Tematem wystąpienia dr Joanna Montelatic (literaturoznawcy i polonistki) były „Doświadczenia miłości w życiu bohaterów literackich”, natomiast Grzegorz Rudzki (dyrektor do spraw marketingu, polonista, maratończyk) swoje wystąpienie zatytułował „Wzniosłe słowa jako ważny instrument handlu”.

– Chciałbym wszystkim realizatorom i organizatorom Kaliskiego Tygla Edukacyjnego podziękować za przygotowanie niezwykle ciekawej oferty szkoleniowej i poznawczej. Cieszymy się, że skorzystało z niej wielu nauczycieli – powiedział na zakończenie dyrektor Ośrodka Doskonalenie Nauczycieli w Kaliszu Jarosław Wujkowski.

Tekst: Dariusz Dymalski