Edukacja – praca z uczniem cudzoziemskim

Kurs: Podstawy języka ukraińskiego dla Polaków

Szanowni nauczyciele wszystkich typów szkół,

uprzejmie informujemy, że zamierzamy otworzyć kurs języka ukraińskiego na poziomie podstawowym. Kurs będzie bezpłatny.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie się chętnych nauczycieli ze szkół wszystkich typów, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w takim kursie.

Będzie on trwał przez rok szkolny 2022/23, od września do czerwca. Planujemy spotkania 2 razy w tygodniu, po 2 h dydaktyczne. Kurs będzie prowadzony stacjonarnie, a nauczyciele, którzy zamieszkują ponad 60 km od Kalisza mogą na własną prośbę uczestniczyć w szkoleniach w formie streamingu konferencyjnego.

Badamy zainteresowanie, prosimy chętnych nauczycieli o zgłaszanie swoich kandydatur na adres e-mail: kurs_ukrainskiego@odn.kalisz.pl.

Dotyczy nauczycieli z Kalisza, powiatów ostrowskiego, kaliskiego ziemskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego.

Proszę podać imię, nazwisko, adres e-mail, nauczany przedmiot, typ szkoły.

Liczba uczestników: grupy 15-osobowe.

W wypadku dużego zainteresowania podejmiemy starania w celu otworzenia kolejnych grup.

Jarosław Wujkowski
dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu

Шановні вчителі з України!

Ми створюємо базу даних вчителів, які хотіли б працювати в школах таких повітів: Каліш, Острув Велькопольський, Островського, Калізького, Кротошинського та Яроцинського, Кепінського, Остшешувського, Плешевського.

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, подайте свої контакти.

Будь ласка, вкажіть своє ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, предмет, який викладаєте, тип школи, рівень володіння польською мовою. Вища освіта обов’язкова. На цьому етапі вам не потрібен номер PESEL.

Будь ласка, надсилайте свої заявки на адресу: sekretariat@odn.kalisz.pl

Ярослав Вуйковський
директор
Центру підготовки вчителів у Каліші
т.887,081,841; 793583311

Skip to content